Informatie

Onder de tabs tref je informatie over de adressen, contactpersonen, waar ons wachtschip Mercury ligt, waar ons groepshuis is gevestigd, hoe de samenstelling van de twee besturen is geregeld en welke contributies gelden voor de verschillende spelafdelingen. Onder Contributie is een koppeling naar het inschrijf/aanmeldformulier als je lid wilt worden. Onder Zeilen en Algemeen staan heel veel handige links, spelideeën, downloads en uitleg over Zeilen, het CWO-systeem waar we mee werken en algemene informatie over Scouting en het Scoutingspel.

Verenigingsbestuur Scoutinggroep Mercury

Voorzitter Roeland Kleton
bestuur@mercurygroep.nl
Secretaris Ben Stewart
secretariaat@mercurygroep.nl
Penningmeester Tim Loots/Simon van der Leek
penningmeester@mercurygroep.nl
Vice-voorzitter Gert Jan Timmerman
Lid Hanna Visser
Lid Stefan Roelofsen

Stichting ter beharting belangen Scoutinggroep Mercury

Voorzitter Ed Kornalijnslijper
edkorna@quicknet.nl
Secretaris Brenda Kok
stichting@mercurygroep.nl
Penningmeester Simon van der Leek
Lid Do Hansen
Lid Gert Jan Timmerman
Lid Hanna de Vries

Contributie

Het contributiejaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. Nieuwe leden gaan contributie betalen vanaf één maand na hun eerste opkomst.

Welpen € 150,00 p/j
Zeeverkenners / Scouts / Wilde Vaart / Stam € 175,00 p/j
Drommedarisstam met leidersfunctie € 110,00 p/j
Plusscouts / Buitengewone leden € 75,00 p/j
Leiding / kader € 55,00 p/j
Contributie bedragen – fouten/wijzigingen voorbehouden

Andere kosten zoals (zomer)kampen
Er zijn nog andere kosten verbonden aan het lidmaatschap van Scouting. Elke afdeling gaat minimaal één keer per jaar op (zomer)kamp. De teamleider of contactpersoon van de betreffende afdeling kan over de kampprijs meer informatie over geven. Wanneer wordt deelgenomen aan een groot nationaal of internationaal kamp kan vooraf gespaard worden om de vaak veel hogere deelname en/of reiskosten gespreid te betalen. Wil je hiervan gebruik maken neem dan even contact op met de penningmeester.

 

Algemene scouting tips

Benieuwd naar waar je insignes op je uniform moeten? Wat je als welp of scout gaat leren tijdens de opkomsten? Of misschien hoe je buitengewoon verlof moet vragen aan je leidinggevende op je werk zodat je met kamp mee kan?
Op de website van Scouting staat héél veel informatie, maar waar moet je dan zoeken? Wij hebben hieronder alvast een aantal tips;

Hier staan downloads om het spel van Scouting op een goede manier te kunnen spelen. Scoutingspel
Hier vind je de meest leuke en uitdagende activiteiten voor een avontuurlijk Scoutingprogramma. Activiteitenbank
Hier vind je een poster met enkele kwalificaties waar je bij Scouting voor kunt kwalificeren Kwalificatietekens

CWO

Binnen Scouting gebruiken wij het CWO-systeem als diplomalijn om te leren zeilen, roeien, varen met een buitenboordmotor en motorboot.
Om met onze lelievletten te mogen zeilen, ga je binnen het CWO-systeem aan de gang met de watersportdiscipline ‘Kielboot’ en leer je stukje bij beetje hoe je moet zeilen en kan je je CWO (deel)kwalificaties op de volgende niveaus halen;

Introductie
Basis CWO1
Ervaren CWO2
Gevorderd CWO3

Op deze pagina staat meer informatie vanuit Scouting Nederland over het CWO-systeem.

Er is ook een poster met een CWO vaarroute (hangt ook in het Duivenhok) waarop staat uitgelegd hoe je de CWO kwalificaties kan halen en vanaf welke leeftijd.

Er is vanuit Scouting Nederland een nieuw Waterspelenboek voor inspiratie voor opkomsten voor waterwerk zodat je spelenderwijs kan leren over CWO en veiligheid rondom het water.
Binnen de groep is er ook zelf een document gemaakt met CWO spellen voor tijdens de opkomsten.

Link naar Watersportpaspoort.nl online plek waar alle vorderingen worden bijgehouden.

Zeilinstructie – Waterscouts Youtube

Onderdelen LelievletOnline Zeilschool.nl

Les voorrangsregels BPROnline Zeilschool.nl

Les zeilkoersen – Online Zeilschool.nl

Vlag- en geluidsseinen startprocedure | LSZW

Uitleg Kielboot – CWO

Het Kenniscentrum van Varen doe je Samen!

Veilig varen overzichtskaart – Varen doe je Samen!

Theorie oefenexamens vanuit Scouting Nederland

Quizzes waterscouting – Scouting Nederland. Een aantal quizzes speciaal gemaakt voor waterscouts, zoals het oefenexamen voor CWO Kielboot I.

Insignes voor Waterwelpen

CWO oefenmateriaal van andere groepen

De Katwijkse Zeeverkenners hebben door de jaren heen veel oefenmateriaal gemaakt, en bieden dat graag aan iedereen die wil. CWO Oefenexamen: KBIII

CWO Flashcards zijn een superhandige manier om verschillende BPR-regels, lichtsignalen en borden langs het vaarwater te leren. Download ze, print ze en lamineer ze!

Naar de pagina

CWO-Bordspel is ontwikkeld om op een leuke manier alle onderwerpen van Kielboot 1, 2 en 3 onder de knie te krijgen. Het spel bevat bijna 400 vragen en opdrachten verdeeld in de 3 verschillende moeilijkheden categorieën.

Gedragscode

Als scouting vereniging staan we volledig achter de gedragscode van Scouting Nederland. De 10 punten uit deze gedragscode worden door al onze vrijwilligers nageleefd. Hieronder staan deze vermeld:

 • De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt;
 • De vrijwilliger gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast;
 • De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is;
 • De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen vrijwilliger en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;
 • De vrijwilliger raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden;
 • De vrijwilliger gaat tijdens kampen en activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, tenten, omkleedruimten, douches etc.;
 • De vrijwilliger beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd;
 • Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen;
 • De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn;
 • In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de door het bestuur aangewezen vertrouwenspersonen.

Een toelichting van deze punten is hier te bekijken. Gedragscode (scouting.nl)

Aannamebeleid

Nieuwe vrijwilligers of mensen die interesse hebben om te vereniging te ondersteunen hebben altijd eerst een oriënterend gesprek met onze groepsbegeleider of diens plaatsvervanger. Hierbij worden, indien relevant, referenties opgevraagd. Een vrijwilliger heeft altijd een proefperiode van minimaal drie maanden, waarbij wederzijds wordt bekeken of de rol als vrijwilliger bevalt. Gedurende deze periode wordt voor de vrijwilliger een verklaring omtrent gedrag (VOG) aangevraagd.

Aan het einde van de proefperiode en na ontvangst en verwerking van de VOG in Scouts Online wordt bij de eerstvolgende groepsraad de nieuwe vrijwilliger voorgesteld. Indien er geen kritiek is van de groepsraad is het lidmaatschap van onze vereniging definitief. In uitzonderlijke gevallen waarbij de groepsraad wel kritiek uit gaat de groepsbegeleider in gesprek met de nieuwe vrijwilliger.

Calamiteiten
Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.
Landelijke vertrouwenspersonen – Scouting

Vertrouwenspersonen

Daarnaast hebben we binnen de groep een vertrouwenspersoon José waar je altijd bij terecht kunt. Alle gesprekken worden vertrouwelijk behandeld.
José Kok  tel: 0228-320017

Acties

Jaarlijks organiseert Scoutinggroep Mercury acties om inkomsten te genereren. Deze acties worden doorgaans uitgevoerd door de jeugdleden en zijn nodig om de hoge kosten van bijv. het onderhoud van ons wachtschip en clubhuis te bekostigen. Denk hier bijv. aan de Nationale Scouting Loterij en de oliebollenactie.

 • Wie zijn de Welpen?7 tot 11 jaar

  De welpen, scouts van 7 tot 11 jaar, spelen hun Scoutingspel in de jungle met Mowgli en Shanti. Naast Mowgli en Shanti leren ze in de jungle tal van andere… Lees meer »

 • Wie zijn de Zeeverkenners11 tot 15 jaar

  De zeeverkenners of waterscouts speltak (ook wel seascouts, zeescouts) is een specialisatie binnen scouting. Zeeverkenners, jongens en meisjes van 11 tot 15 jaar, maken deel uit van zelfstandige waterscoutinggroepen. Het… Lees meer »

 • Wie zijn de Scouts?11 tot 15 jaar

  Elke week zorgt de leiding weer voor een verrassende en gevarieerde activiteit voor de Scouts. Wekelijks wordt gezocht naar de juiste combinatie van plezier, gezelligheid en het leren van nieuwe… Lees meer »

 • Welpen Woensdag7 tot 11 jaar

  De woensdagwelpen spelen hun Scoutingspel in de jungle met Mowgli en Shanti. Naast Mowgli en Shanti leren ze in de jungle tal van andere junglefiguren kennen. Voor zowel water-, lucht-… Lees meer »

 • Welpen Vrijdag7 tot 11 jaar

  De vrijdagwelpen spelen hun Scoutingspel in de jungle met Mowgli en Shanti. Naast Mowgli en Shanti leren ze in de jungle tal van andere junglefiguren kennen. Voor zowel water-, lucht-… Lees meer »

 • Welpen Zaterdag7 tot 11 jaar

  De zaterdagwelpen spelen hun Scoutingspel in de jungle met Mowgli en Shanti. Naast Mowgli en Shanti leren ze in de jungle tal van andere junglefiguren kennen. Voor zowel water-, lucht-… Lees meer »

 • Scouts11 tot 15 jaar

  Deze speltak bestaat sinds 1998 en is bedoeld voor jongens en meisjes van 11 tot 15 jaar. In 2012 hebben wij officiëel de naam ‘Hopman Honijk Troep’ aangenomen ter ere… Lees meer »

 • Zeeverkenners Vrijdag11 tot 15 jaar

  De vrijdag zeeverkenners (waterscouts) trekken er vaak zeilend of roeiend op uit met hun boten: de lelievletten. Maar ook op het land en binnen doen ze activiteiten als tocht-technieken, pionieren,… Lees meer »

 • Zeeverkenners Woensdag11 tot 15 jaar

  De woensdag zeeverkenners (waterscouts) trekken er vaak zeilend of roeiend op uit met hun boten: de lelievletten. Maar ook op het land en binnen doen ze activiteiten als tocht-technieken, pionieren,… Lees meer »

 • Wilde Vaart (Explorers)15 tot 18 jaar

  Na het ontdekken van de wereld onder leiding van een leidingteam wordt het tijd om zelf de touwtjes in handen te nemen. Eerder hadden wij twee afdelingen voor deze leeftijd,… Lees meer »

 • Drommedarisstam18 tot 23 jaar

  De Jongerentak van de Mercurygroep heet Drommedarisstam. In tegenstelling tot de andere afdelingen waar sprake is van (bege)leiding, opereert de Jongerentak geheel zelfstandig. Uit hun midden kiezen de leden een… Lees meer »

 • 23+ Scouts23 +

  Voor hen die 23 jaar en ouder zijn heeft Scouting de Plus-Scout. Bij de Mercurygroep vormen die leden de 23-plusstam. Naast de uitvoering van de eigen activiteiten staat de 23-plusstam ten dienste… Lees meer »

Clubgebouw ‘De Rietscout’

rietscout20096Het groepshuis de Rietscout is van september tot juni op de donderdagavond verhuurd aan andere verenigingen.
Belangstelling om ons groepshuis te huren voor uw schoolkamp of verenigingsactiviteit? Neem dan contact op met onze beheerder op 0228-320017 of verhuur@mercurygroep.nl.

Groepshuis de Rietscout
Mercurygroep Enkhuizen
De Gouw 7e, 1602DN
Enkhuizen
Tel: 0228-316714

Bekijk kaart

Motorschip ‘Mercury’

mercuryHet motorschip Mercury is op 20 april 1972 in bezit gekomen van de Mercurygroep. Het schip heette toen we hem aankochten Spes en was in bezit van brandstoffenhandelaar Cornelis Kuiper. Het schip werd in 1913 onder de naam ‘Vertrouwen’ als zeilklipper gebouwd op de werf van de Gebr. Paans.

ligplaats MS Mercury
t/o Paktuinen 47, 1601GE
(achter de Nieuwe Doelen)
Enkhuizen

Bekijk kaart

Overig nieuws

Mercury onderweg naar het Nawaka 2014
19 juli 2014

Op het Amsterdam Rijnkanaal gefotografeerd vanaf de Oving1 van Daniel Boekel.

Groepskamp 100 jaar MS Mercury geslaagd!
29 oktober 2013

Het groepskamp in het weekend van vrijdag 25 t/m zondag 27 oktober, om de 100e verjaardag van het wachtschip MS Mercury te vieren, is zeer geslaagd!