Drommedarisstam

De Jongerentak van de Mercurygroep heet Drommedarisstam. In tegenstelling tot de andere afdelingen waar sprake is van (bege)leiding, opereert de Jongerentak geheel zelfstandig. Uit hun midden kiezen de leden een bestuur: de beperkte stamraad. De stamleden bereiden geheel zelfstandig hun activiteiten voor. Wel kunnen ze terugvallen op de wijze raad van de stamadviseur.

In sommige opzichten verschillen ze niet zo heel veel van de rest. Net als bij de andere afdelingen houdt de Drommedarisstam zich voornamelijk bezig met activiteiten op- , in- en rond het water. ‘s Zomers wordt er veel gezeild. Stamleden gaan er regelmatig een weekeindje op uit, soms zelf georganiseerd, soms te gast bij andere Scoutinggroepen. Ook de vaardigheid van de stamleden wordt niet uit het oog verloren.

Naast de uitvoering van de eigen activiteiten staat de Drommedarisstam ten dienste van de Mercurygroep. Bij grotere groepsactiviteiten probeert de stam haar steentje bij te dragen. Een aantal stamleden zijn leider of leidster bij een van de afdelingen van de groep. tenslotte nemen ze een deel van het onderhoud van het spelmateriaal voor hun rekening