23+ Scouts

Voor hen die 23 jaar en ouder zijn heeft Scouting de Plus-Scout. Bij de Mercurygroep vormen die leden de 23-plusstam.

Naast de uitvoering van de eigen activiteiten staat de 23-plusstam ten dienste van de Mercurygroep. Bij grotere groepsactiviteiten probeert de stam haar steentje bij te dragen. Een aantal stamleden zijn leider of leidster bij een van de afdelingen van de groep. Sommigen voeren (een deel van) het onderhoud van het groepshuis, het m.s. Mercury en spelmateriaal voor hun rekening.