Algemene voorwaarden

Voor het lidmaatschap van Scouting Groep Mercury gelden de volgende algemene voorwaarden:

 1. Voordat tot inschrijving wordt overgegaan, kan ieder aankomend lid drie opkomsten komen kijken om te zien of hij/zij Scouting leuk vindt.
 2. Inschrijving vindt vervolgens plaats door het inleveren van een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Het formulier is verkrijgbaar bij de leiding en moet daar weer worden ingeleverd. Ook is het inschrijfformulier te downloaden op www.mercurygroep.nl/lid-worden
 3. Het lidmaatschap kan ingaan en beëindigd worden in ieder kwartaal. Het contributiebedrag verschilt per speltak/leeftijd. Deze hoogte naar leeftijd gaat in gelijk aan de zomervakantie (van de basisschool) van het betreffende jaar. Speltakken wijken hier soms vanaf en draaien langer door (zomerkamp) of beginnen eerder. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleent. Zie ook punt 5 Contributie.
 4. Ieder lid van Scoutinggroep Mercury is via dit lidmaatschap tevens lid van Scouting Nederland. Een vaste bijdrage van het contributie bedrag wordt afgedragen aan Scouting Nederland. Hiervoor ontvangt u het Scouting Magazine. Overige activiteiten en informatie over ondersteuning en verzekeringen vindt u op de landelijke scouting site, waarop u met een persoonlijke code kunt inloggen. Deze ontvangt u per mail van Scouting Nederland na bijschrijving in het gegevensbestand door de gegevensbeheerder van Scoutinggroep Mercury.
 5. Het totale contributiebedrag wordt bepaalt door het moment van de inschrijving en de leeftijd  van het lid. Aanpassingen voor diegene die gedurende het lopende seizoen lid worden vinden als volgt plaats:
  1. Aanvang contributiejaar: Bijdrage Scouting Nederland, bijdrage Scoutinggroep Mercury + totale bijdrage voor de speltak, per kwartaal geïncasseerd
  2. Na 30 september: Scouting Nederland, bijdrage Scoutinggroep Mercury + bijdrage nieuwe Speltak
  3. Er vindt geen restitutie van contributiegeld van het lopende kwartaal plaats.
 6. Het contributiebedrag voor nieuwe seizoen wordt voorafgaand vastgesteld. Er kunnen dus wijzigingen per seizoen plaatsvinden. Bepalend voor de vaststelling van de hoogte van het contributiebedrag van o.a.:
  1.  Wijzigingen in eerder toegekende subsidies, opbrengsten acties
  2.  Inflatiecorrectie
 7. De hoogte van het contributiebedrag wordt voor de aanvang van het nieuwe jaar op de website van Scoutinggroep Mercury kenbaar gemaakt (www.mercurygroep.nl/informatie). Uiterlijk eind september.
 8. Facturen worden in september (na het overvliegen) verzonden. Incasso’s vinden elk kwartaal plaats. Mits geen automatische incasso moet betaling binnen 14 dagen gebeuren. Tenzij anders aangegeven op de factuur. Tevens kunnen digitale betaallinks of QR-codes worden verzonden om e.e.a. te vereenvoudigen.
 9. De incasso’s vinden plaats via een derde partij met de naam Mollie.
 10. Een incasso op uw bankrekening ziet er als volgt uit:
  • SEPA Incasso algemeen doorlopend.
  • Incassant: Scoutinggroep Mercury
  • Machtiging: (lidnummer lid)
  • Omschrijving: Contributie Scoutinggroep Mercury
 11. Extra financiële kosten kunnen incidenteel voorkomen, door deelname aan een weekend/zomerkamp of overige speciale activiteiten waarvan de kosten niet gedekt kunnen worden door de contributiebijdrage. Een lid kan deelnemen aan een speciale activiteit als de ouders/verzorgers schriftelijk of per mail geïnformeerd zijn door de teamleider(s) en hun akkoord hebben gegeven voor een financiële bijdrage.
 12. Mutaties in de persoonlijke gegevens van het lid wordt schriftelijk doorgegeven via de teamleiding.
 13. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden via het e-mailadres van de betreffende speltak. De opzegging dient binnen te zijn uiterlijk één maand voor het einde van het kwartaal. In geval van overvliegen naar volgende speltak, mag het lid, in het nieuwe seizoen, 3 keer meekijken bij de volgende speltak.

Voor aankopen op www.mercurygroep.nl gelden de volgende voorwaarden:

 1. Online aankopen kunnen uitsluitend gedaan worden door leden van Scoutinggroep Mercury
 2. Online kunnen de volgende spullen worden aangekocht:
  • Truien, dassen, insignes en groepsbandjes
  • Evenementen van Scoutinggroep Mercury
  • Evenementen van Scouting Nederland gaan via Scouts Online
 3. Ruilen mag altijd, dit kan via de leiding of d.m.v. retourzending i.c.m. een e-mail met details
 4. Retour sturen kan altijd, hierbij zorgt Scoutinggroep Mercury voor volledige restitutie met aftrek van eventuele kosten
 5. Bij retour sturen moeten de goederen in nieuwstaat zijn en volledig ongedragen of onbeschadigd
 6. Betalingen kunnen uitsluitend via iDeal en Creditcard
 7. Betalingen zijn altijd vooraf
 8. Goederen worden niet verzonden indien de betaling mislukt
 9. Scoutinggroep Mercury is niet verantwoordelijk voor beschadiging na aflevering of ophalen
 10. Doorgaans zullen goederen nooit via post verzonden worden maar altijd persoonlijk worden gebracht of afgehaald door/bij het bestuur of de leiding

Vastgesteld op: 29 april 2022