Wilde Vaart (Explorers)

Na het ontdekken van de wereld onder leiding van een leidingteam wordt het tijd om zelf de touwtjes in handen te nemen. Eerder hadden wij twee afdelingen voor deze leeftijd, de Explorers voor het land en de Wilde Vaart voor het water. Nu zijn deze twee afdelingen samen gegaan als een groep, de Wilde Vaart.

Het grote verschil ten opzichte van de Zeeverkenners, tevens het grootste doel van de Wilde Vaart, is dat de Wilde Vaart ernaar streeft zo veel mogelijk zelfstandig te zijn en te ondernemen. Dat blijkt ook uit het feit dat de Wilde Vaart geen leiding, maar begeleiding heeft. De leiding bij de Verkenners is er voor om programma’s te ontwerpen en uit te voeren, de Wilde Vaart wordt geacht dit zelf te doen. De begeleider heeft dan als taak in te grijpen wanneer situaties uit de hand lopen, bijvoorbeeld wanneer er tegen de wet wordt gehandeld, of wanneer de veiligheid in het geding is.

De activiteiten van de Wilde Vaart staan, net zoals bij de Verkenners, in het teken van het water (zeilen, roeien, wrikken), maar kunnen exclusiever en uitdagender zijn omdat de Wilde Vaart ten slotte ouder en verder ontwikkelt is. Daarnaast kan de Wilde Vaart-groep een Zeeverkenners-groep ondersteunen (bijvoorbeeld bij kampen of op het water)